Skriven kopia på utlåtande av

Bergs Tomatodling 2004

 

 

Bergs Tomatodling har testat CMI-Aquamaster M25 med elektron booster under tiden 15/4 – 25/10 2004 på hela ytan av 2200 m2.

 

Vi har de senaste tre åren odlat samma sort, Aromata, under samma odlingstid.

Samma temperatur strategi med undantag av hösten 2004.

Samma dosering av CO2.

Samma vattenregim.

Samma modell på luftningen.

Samma teknik vad gäller antalet plantor och tidpunkt för uttag av extra toppar.

 

De faktorer som varit olika är:

                                                                                                             Variation

Gav större frukter och högre skörd.                                           +0,5 – 1,0 kg/m2

 

skörden sjunka ca 1,7%/år pga plastens nedsmutsning

      och åldring. Teoretisk skördeskillnad 2003 – 04   -                    0,75 kg/m2

 

av bevattningsvattnet i den 18 m3 stora bufferttanken.

Skördehöjning.                                                                          +0,5 – 1,0 kg/m2

 

      Vilket gör det svårare att få igång plantorna.                               - 0,5 kg/m2

 

2002                           65 720 Kluxh

2003                           62 700 Kluxh

2004                           61 700 Kluxh                                             - 0,75 kg/m2

 

             Tumregeln säger att 1 % sänkning av ljuset ger 1 % lägre skörd.

             Det bör resultera i en sänkning av skörden 04 med 1,6 % jämfört

             2003, vilket också är fallet generellt hos mina kolleger i omgivningen.

 

2002                           41,3 l/m2

2003                           41,8 l/m2

2004                           36,6 l/m2    

           Oljeförbrukningen 04 är anmärkningsvärt låg (-  14%) med tanke på den höga skörden.

 

2002                        45,2 kg/m2                          1450 Klux/kg

2003                        43,3 kg/m2                          1450 Klux/kg

2004                        45,1 kg/m2                          1370 Klux/kg

          

 

ÖVRIGA IAKTTAGELSER JÄMFÖRT MED ANDRA ÅR:

 

 

 

 

SUMMERING

 

Ljusbehovet per kg tomat år 04 är klart lägre än tidigare. Om man summerar                                                                                                               

skillnaden skulle skörden 04 varit lika eller 1 kg/m2 lägre ån 03.

 

Skörden 04 blev 1,8 kg/m2 högre än 03.

 

Med hänsyn till all variabler är min personliga bedömning  att CMI-Aquamaster har höjt skörden med minst 2-3 kg/m2 eller 5 – 7 %.

 

 

Bergs Tomatodling  15/11-04

 

 

Mats Andersson

 

0122-60310