Kopia på utlåtande av

 

Tomat-Ås Ljustorp 2004-11-19

 

Odlingsperiod 18/2 -28/10  -04

Byggår                                 1990

Odlings yta                           1600 m2

Odlingssubstr.                      Stenullskub och perlit i hinkar

Huvudsort                            Aromata

 

I vår odling har vi delat ytan i två avdelningar för att kunna jämföra ev. skillnader.

 

  1. FUSKE =                kontroll, ligger i syd-ostligt läge
  2. LAGFORS =           CMI-Aquamaster behandlad, nord-västligt läge.

 

Normalt brukar LAGFORS komma igång 1-2 v senare jämfört med FUSKE och även avslutas tidigare. Produktionsskillnad senare år:

 

                      LAGFORS                          FUSKE                               % -skillnad

 

2001              21 640 kg                            24 645 kg                            14

2002              22 820 kg                            25 327 kg                            11

2003              24 040 kg                            28 961 kg                            17

2004              24 467 kg                            24 532 kg                              0

 

Skillnaden har minskat avsevärt och LAGFORS gav i år lika resultat som FUSKE vilket vi tolkar som att CMI-Aquamaster ökar produktionen med 10-15 %.

 

Vattning och gödsling oförändrad jämför med 2003. CO2 saknas.

 

Ljussumma     2003              61 210 Kluxh

2004                            60 420  --”—

 

Allmänna iakttagelser i skillnader mellan avdelningarna:

 

 

Årets klimat var mycket fuktigare och ostadigare än 2003 vilklet också bör påverka årets totala resultat.

 

 

TOMAT-ÅS  2004-11-19

 

 

Uno Hörnström

 

060-810 50