Växthus

  • Utrustningen blir återbetald inom halva odlingssäsongen.
  • Bättre eller likvärdig kvalitet.
  • Mindre angrepp av mögel och spinnkvalster.
  • Bra produktion längre in på hösten.
  • Mindre fukt i växthuset, lägre energiförbrukning (14% i ett fall)
  • Mycket förmånliga villkor, välj att betala efter odlingssäsongen eller lämna tillbaka utrustningen.

Referenser

Referens från tomatodling i Ås Ljustorp

Referens från Bergs tomatodling

Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German