Utbytespatroner


Filter+ 1000-2000 liter Passar enbart Filter+ Patronbyte efter 6-12 mån
KDF/kol 18000 liter Passar alla RCT, RUS och RUSD Patronbyte efter ca 3 år
200 Ultrakol 9500 liter Passar alla RCT, RUS och RUSD Patronbyte efter ca 1 år
CX 3500 liter Passar alla RCT, RUS och RUSD Patronbyte efter 6-12 mån
Flour 7700 ppm F Passar alla RCT, RUS och RUSD Patronbyte efter ca 1 år
Partikelfilter (nylon) 1 eller 5 µm Passar alla RCT, RUS och RUSD Patronbyte efter ca 1 år
Uran/Arsenik 10 000 liter Passar alla RCT,RUS och RUSD Patronbyte efter ca 2 år

Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German