Vattenfilter dricksvatten

URAN och ARSENIK i drickvatten beskrivs ofta i press och ökar efterfrågan på kunskap om dessa ämnen. CMI AB har vetenskaplig kunskap inom området och är även aktiv inom Medical Geology (länk finns).

Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German