TriHaloMetaner (THM)

THM består av klorerade organiska föreningar som bildas när klorit (aggressivt klor) reagerar med ex. utlösta plastrester i rörsystem och i badhusvatten (hud rester, mm). I kliniska studier ser man att dessa föreningar är cancerogena och att nivåer av dessa föreningar i vatten måste minimeras. CMI-AK bildar större aggregerat av dessa föreningar som då lättare tas upp i sandfilter. Vid ett test på ett badhus sjönk THM från 90 µg/l till 19 µg/l. THM i dricksvatten är också ett växande problem eftersom kommuner i allt större utsträckning byter ut matarledningar till plast och eftersom de flesta klorerar sitt vatten ökar mängden THM i dricksvatten. Dessutom bildas alltid organisk biofilm i rörsystem och det ökar än mer risken för THM med klorerat vatten. Ett enkelt sätt att minimera THM i dricksvatten är att använda våra kolfilter.

För mer information se Dricksvatten/rening

Labrapport - Test av THM hos Fyrishov: Utbildningsbassängen (feb – juni 2006)


Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German