Trihalometaner (THM)

TRIHALOMETANER (THM) är ett ökat problem. Dessa cancerogena substanser finns i klorerade vattensystem där kommunen bytt ut ledningssystemen till plast. Även Badhus har förhöjda nivåer i bassängerna. CMI har system anpassat till stora bassänger som sänker nivåerna med mer än 80% och med mycket god driftsekonomi. För dricksvatten finns enkla system som reducerar THM mer än 95%.Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German