Ta bort nyheten:


November 17, 2009 - 08:38 PM
Bakterier i tandläkarstolar
from

CMI har i samarbete med Landstinget i Uppsala genomfört ett projekt där Smittskyddsinstitutet varit projektledare. Det är väl känt att tandläkarstolar i allmänhet har problem med att leverera tjänligt vatten för munsköljning och för drift av borrar, trots modern utrustning med automatisk kemisk desinfektion.
CMI´s utrustning, utan kemikalier och med försumbar driftskostnad och underhåll, visar sig vara ett mycket värdefullt komplement och reducerar bakteriehalten i inkommande vatten från 2000-300 000 Cfu/ml till < 2o Cfu/ml. Livsmedelverkets gränsvärde för dricksvatten är < 100 Cfu/ml. Den höga halten i inkommande vatten beror på att dess försörjning kan ses som en blindgång som förstärks av det låga flödet. Utförlig rapport om detta finns på Smittskyddsinstitutets hemsida.
Det lyckade resultatet har resulterat i nya studier på en annan nyinstallerad Folktandvård med modern utrustning.


Admin lösenord :


Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German