Ta bort nyheten:


June 11, 2008 - 01:13 PM
Miljövänlig desinfektion
from

Ett stort interationell företag som med olika system har haft svårigheter med att klara Livsmedelsverkets krav om bakterier i processvattnet har med vårt nått resultat över förväntan. Från 2000 - 3000 Cfu/ml med inkopplad UV sjönk värdet till under 20 efter 6 v och till under 10 Cfu/ml Heterotrofa bakterier efter 6 mån dessutom eliminerades påväxter (buofilm) till NOLL.
Ett system som är underhållsfritt och med försumbar driftskostnad. Mycket lämpat för Restauranger, bagerier, livsmedelsproduktion mm.
Motsvarande system kommer med >90% sannolikhet att eliminera problem med Legionella i varmvattensystem utan att temperaturen behöver höjas till 60 grader.


Admin lösenord :


Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German