Ta bort nyheten:


November 01, 2005 - 11:03 AM
Medicinsk Geologi
from

CMI har i höst deltagit i en internationell kurs i Medicinsk Geologi. Mycket givande information gavs om olika mineralers inverkan på vår hälsa och om naturligt förekommande mineraler i berggrunden och i våra brunnar. Fokus var på arsenik, uran och kvicksilver.


Admin lösenord :


Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German