Ta bort nyheten:


February 02, 2005 - 08:24 PM
Joniserat vatten tar bort virus
from

NyTeknik (nr5,05) skriver att forskning hos Sanoy Electric och institutet för hälso- och miljövetenskap i Japan visar att joniserat kranvatten reducerar virus mycket effektivt (<99%).
CMI-Aquamaster joniserar vatten mycket effektivt.


Admin lösenord :


Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German