Nyheter
1
Bakterier i tandläkarstolar
  CMI har i samarbete med Landstinget i Uppsala genomfört ett projekt där Smittskyddsinstitutet varit projektledare. Det är väl känt att tandläkarstolar i allmänhet har problem med att leverera tjänligt vatten för munsköljning och för drift av borrar, trots modern utrustning med automatisk kemisk desinfektion.
CMI´s utrustning, utan kemikalier och med försumbar driftskostnad och underhåll, visar sig vara ett mycket värdefullt komplement och reducerar bakteriehalten i inkommande vatten från 2000-300 000 Cfu/ml till < 2o Cfu/ml. Livsmedelverkets gränsvärde för dricksvatten är < 100 Cfu/ml. Den höga halten i inkommande vatten beror på att dess försörjning kan ses som en blindgång som förstärks av det låga flödet. Utförlig rapport om detta finns på Smittskyddsinstitutets hemsida.
Det lyckade resultatet har resulterat i nya studier på en annan nyinstallerad Folktandvård med modern utrustning.


November 17, 2009 - 08:38 PM
X
2
Miljövänlig desinfektion
  Ett stort interationell företag som med olika system har haft svårigheter med att klara Livsmedelsverkets krav om bakterier i processvattnet har med vårt nått resultat över förväntan. Från 2000 - 3000 Cfu/ml med inkopplad UV sjönk värdet till under 20 efter 6 v och till under 10 Cfu/ml Heterotrofa bakterier efter 6 mån dessutom eliminerades påväxter (buofilm) till NOLL.
Ett system som är underhållsfritt och med försumbar driftskostnad. Mycket lämpat för Restauranger, bagerier, livsmedelsproduktion mm.
Motsvarande system kommer med >90% sannolikhet att eliminera problem med Legionella i varmvattensystem utan att temperaturen behöver höjas till 60 grader.


June 11, 2008 - 01:13 PM
X
3
BIOFILM - BAKTERIER
  Studier i samarbete med Smittskyddsinstitutet visar att CMI- system reducerar biofilm (grogrund för bakterier) och bakterier i rörsystem med över 90% inom 48 timmar.

August 02, 2007 - 09:28 AM
X
4
URAN/ARSENIK
  CMI AB har idag mycket effektiva filter som reducerar uran och arsenik utan att ta bort nyttiga mineraler och spårämnen som tyvärr sker med omvänd osmos.

October 04, 2006 - 11:38 AM
X
5
Trihalometaner (THM)
  CMI-AK reducerade i utbildningsbassängen THM från 90 µg/l till 19 µg/l och reducerade backsponingtiden med ca 30%

October 04, 2006 - 11:26 AM
X
6
FISKPIGAN
  Till en flerfamiljsfastighet i kvarteret Fiskpigan i Trosa har NVS Installation AB valt CMI-HydroFlow för att eliminera pannsten och kalkavlagringar, vattnet blir dessutom mycket mjukare och eliminerar biofilm i rörsystemen vilket reducerar tillväxt av mikroorganismer som bl.a. Legionella.

May 03, 2006 - 03:39 PM
X
7
Medicinsk Geologi
  CMI har i höst deltagit i en internationell kurs i Medicinsk Geologi. Mycket givande information gavs om olika mineralers inverkan på vår hälsa och om naturligt förekommande mineraler i berggrunden och i våra brunnar. Fokus var på arsenik, uran och kvicksilver.

November 01, 2005 - 11:03 AM
X
8
Joniserat vatten tar bort virus
  NyTeknik (nr5,05) skriver att forskning hos Sanoy Electric och institutet för hälso- och miljövetenskap i Japan visar att joniserat kranvatten reducerar virus mycket effektivt (<99%).
CMI-Aquamaster joniserar vatten mycket effektivt.


February 02, 2005 - 08:24 PM
X
Sida 1 av 1
+Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German