Legionella

LEGIONELLA är ett stort problem som idag kan kräva stora resurser för att undvika. CMI-AK är ett miljövänligt system som reducerar/eliminerar grogrunden för mikroorganismer i rörsystem utan tillsats av kemikalier. Detta system innebär att man inte behöver höja vattentemperaturen eller kontinuerligt spola varmvattensystemet, vilket ger stora kostnadsbesparingar. Systemet minskar även korrosion i rörsystemen. Ett forskningsprojekt tillsammans med Smittskyddsinstitutet kommer att genomföras 2006/2007.
Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German