Länkar

H2O International Ett av de ledande företagen i USA som tillverkar utrustning för rening av dricksvatten och duschvatten.

www.h2ofilter.com
KDF Tillverkar det patenterade KDF mediet för reduktion av aggressivt klor och lösliga tungmetaller i dricksvatten. Kombineras med fördel med aktiverat kol.

www.kdfft.com
Hydropath Marknadsför elektrokemiskt system för vattenbehandling med patenterad teknologi. Lämpar sig utmärkt vid behandling av hårt vatten (avkalkning) och för att minska mängden bundet klor i vatten bassänger.

www.hydropath.com
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet.

www.slu.se
Ålands Försöksstation Ålands motsvarighet till SLU.

www.forsok.aland.fi
SGU Sveriges Geologiska Undersökningar. Ansvarar för kartläggning av vårt dricksvatten och ger råd om detta.

www.sgu.se
Medical Geology Samlingsplats för forskare och andra intressenter om vattenets betydelse för hälsan. Har stark anknytning till SGU.

home.swipnet.se/medicalgeology/
EUROFINS Ett av Sveriges ledande laboratorier vid analys av brunnsvatten och andra medier. Samarbetsavtal finns med CMI AB om starkt reducerade priser vid analys av brunnnsvatten.

www.eurofins.se
Smittskyddsinstitutet (SMI) CMI AB använder SMI vid analyser. Mycket positiva rapporter där utrustning från CMI AB används finns på deras hemsida.

www.smittskyddsinstitutet.se
Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German