Hyresfastigheter

Områden med medel till hårt vatten kräver insatser för att skydda utrustning från kalkbeläggningar (pannsten). Idag används ofta salttabletter vilket kräver underhåll och ger höga driftskostnader, som inte reducerar biofilm i rörsystem. CMI-HF är en ny patenterad teknologi som enkelt kan kopplas på rörsystem (ingen kapning av rör) och som dessutom har många goda synergieffekter som reducerad biofilm, minskad korrosion, minskad risk för legionella eller andra mikroorganismer och i de flesta fallen ger ett godare vatten. Driftskostnaden är försumbar och kräver inget underhåll. Studier visar att hårt vatten förorsakar ca 6 mm kalkbeläggningar efter 4 års drift och detta sänker verkningsgraden med ca 40% i värmeväxlare. Investeringar vanligtvis återbetald inom 1-2 år.


Mer om CMI-HF

Referenser

Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German