Golfbanor

  • Gräsrötterna mycket bättre utvecklade, längre och kraftigare.
  • Torkfläckar ett minne blott, ditt bevattningsvatten blir bättre än regnvatten.
  • Mindre avrinning och därmed lägre miljöpåverkan
  • Sparar vatten upp till 30% eftersom vattnet absorberas effektivare av växligheten.
  • Behandlat bräckt vatten ger likvärdigt resultat som sött vatten genom att eliminerar saltavlagringar på rotsystemet och sänke ytspänningen.
  • Förlänger effektivt livslängden av membranen vid användning av membranfiltrering (nanofiltrering, omvänd osmos,,).

Referenser

Referens från Håmö golfbana

Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German