Friland/Potatis

  • Potatis som friteras blir mycket ljusare med joniserat vatten, vilket troligen beror på mindre mängd sockerarter i potatisen.
  • Ålandsgurka bevattnad med joniserat bräckt vatten, sött vatten och obehandlat bräckt vatten visar att sött vatten och joniserat bräckt vatten och gav 38% högre avkastning än med obehandlat bräckt vatten.

Referenser

Ålands Försöksstation 1

Ålands Försöksstation 2Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German