STORA FASTIGHETSSYSTEM
RESTAURANGER
FRITIDSHUS

 

Produktspecifikation

Egenskaper

IL 6

Kapacitet: 550 000 l/patron
Flöde: 7,5-15 l/minut
Mått 54 x 18 x 45 cm
Vikt: 12 kg

IL 635

Kapacitet: 1100 000 l/patron
Flöde: 7,5-15 l/minut
Mått 97 x 18 x 45 cm
Vikt: 18 kg

IL6, IL 635, IL 7, IL 9

Gemensam reningsprocess:

Alla system innehåller ett bakteriostatiskt patenterat media, KDF (US. Patent 4,642,192), som vid test visat effektiv reduktion av: Klor, bly, kadmium, krom, järn, kvicksilver och många andra mineraler som kan finnas i vattnet. KDF är listad under NSF standard 61 (Hälsoeffekter) för vatten behandling. Aktiverat kol från kokosnötskal används för att ta bort lukt och att reducera klor, THM (trihalometaner), PCB och andra organiska föroreningar som kan finnas i vattnet. Tack vare denna kombination har filtren mycket stor kapacitet i förhållande till storlek. KDF reducerar effektivt lukt av svavelväte. För mer ingående och fysikaliska egenskaper för KDF se: www.kdftt.com

Kopplingar: ¾"

IL 7

Kapacitet: 1800 000 l/patron
Flöde: 15-23 l/minut
Mått 120 x 21 x 50 cm
Vikt: 32 kg

IL 9

Kapacitet: 2800 000 l/patron
Flöde: 23-30 l/minut
Mått 130 x 25,5 x 55 cm
Vikt: 41 kg

Aquapal Filter

Klicka här för separat produktblad

FASTIGHETS SYSTEMEN CMI-AQUAPAL

Systemen är svensktillverkade av högsta kvalitet. Filtertankarna har flera skikt utan svetsfogar som kan börja läcka. Vi ger 10 års garanti på filtertankarna. CMI-Aquapla filter har mycket effektiv rening av järn, mangan, nitrat, humus mm. Automatisk backspolning finns för alla modeller.
Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German