Vattenfilter dricksvatten

Ger dig ett godare kranvatten som i de flesta fall innehåller mindre föroreningar än vatten på flaska och dessutom till en hundradel av dess pris. CMI har valt att marknadsföra vattenfilter av hösta standard med avseende på driftssäkerhet, ekonomi och miljö. Våra samarbetspartners i USA är anslutna till Water Quality Association vilket garanterar att man följer deras normer och att deras krav rening av kemikalier, tungmetaller, bakterier och andra skadliga ämnen i vatten följs. För fastighetssystem har vi nära samarbete med Aquapal AB, som har lång erfarenhet och högsta renommé.

Ett vatten som smakar friskt och gott måste vara fritt från föroreningar och bör innehålla rätt balans av viktiga mineraler och spårämnen. Tyvärr har antalet larmrapporter om föroreningar i vårt dricksvatten ökat i stor omfattning, både från våra kommunala vattenverk och privata brunnar.

Vattenrening

Allmännt

Rapporter om förhöjda halter av uran och arsenik i dricksvatten har under senare tid aktualiserats av SGU, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Tyvärr klarar idag inte ett flertal kommunala vattenverk uppsatta gränsvärden. Än högre värden ses ofta i privata brunnar. CMI har tagit fram vatten filter som effektivt reducerar uran och arsenik förutom tidigare nämnda skadliga ämnen.

Dricksvatten

Ett enkelt sätt att rena vattnet från organiska föroreningar är att använda aktivt kol av hög kvalitet. Kombineras kolet med patenterat KDF fås även en effektiv rening av lösliga tungmetaller, svavelväte och klorit (aggressivt klor) även i mycket små koncentrationer, dessutom minskas belastningen på det aktiva kolet och kolets livslängd ökas med 5 - 15 ggr och mest för klorerat vatten. KDF är klassat som bakteriostatiskt vilket förhindrar bakterietillväxt. Kombinationen av KDF och aktivt kol garanterar ett effektivt vattenfilter som i stor utsträckning bibehåller essentiella mineraler och spårämnen men reducerar skadliga ämnen som bekämpningsmedel, läkemedels rester, tungmetaller och klorit. Illaluktande vatten innehåller ofta svavelföreningar och järn, dessa ämnen reduceras så att ett klart och väldoftande vatten fås ur Er vattenkran.

Dusch

Vid bad i klorerat vatten blir huden torr och narig och håret sprött. Detta beror på tillsatsen av bakteriedödande klorit. Med ett KDF dusch filter får du ett skönare bad med mindre irritationer, som narig hy, röda ögon och kliande hud. Dessutom minskar behovet av dyra hud- och hårvårds produkter. Ni med färgat hår kommer att upptäcka att färgen och glansen kommer att bibehållas under mycket längre tid med.

Allmänt

Stora mängder föroreningar i avloppen belastar vår miljön och våra kommunala reningsverk mycket hårt. Största problemet är bekämpnings medel, mjukgörare inom plastindustrin (östrogenliknande egenskaper), läkemedelsrester, andra kemikalier och tungmetaller. Det nya och patenterade KDF-systemet reducerar lösta tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium mm mycket effektivt och är dessutom helt återvinningsbart vilket är viktigt för vår miljö. Ett relativt nytt problem är ledningar av plast, där en liten del löses upp av vattnet och vid klorbehandling kan klorit reagera med dessa organiska rester och bilda THM (trihalometaner) vilka är mycket cancerogena. Dessa reduceras effektivt av aktivt kol.

Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German