Desinfektion

DESINFEKTION. CMI AB har ett nytt system som utan kemikalietillsats reducerar bakteriehalten. Systemet har den positiva effekten att resistens inte kan uppstå. Detta nya system kommer att lanseras under 2007. Vi har även system med UV-ljus som effektivt desinfekterar dricksvatten.
Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German