Biofilm

BIOFILM (bio fouling) CMI AB har system som effektivt utan kemikalier och med försumbar driftskostnad avlägsnar biofilm i rörsystem och därmed reducerar grogrunden för mikroorganismer. Detta innebär att fastigheter sparar stora summor genom att inte behöva höja varmvatten temperaturen pga ökad risk för legionella och samtidigt drastiskt minska korrosion i rörsystem.Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German