Referenser golfbanor

Översatt brev från Greenkeeper Owe Johansson, Uppsala GK

Håmö 041025

Hej Jan

Min utvärdering av årets försök med CMI-Aquamaster. Jag tycker mig se en förbättring av rotsystemet på de två greener där CMI-Aquamaster är inmonterad. Greenerna 5 och 17 är jämförbara med tanke på ljusinsläpp, vinkel mot sol och jordmån. Green 17 (behandlad med CMI-Aquamaster) har bättre rotsystem. Ca 12 cm grova vita rötter emedan 5:an har ca 10 cm svaga och tunna rötter. Puttinggreen (behandlad med CMI-Aquamaster) och green 18 har även den liknande förhållanden. Puttinggreen har 7 cm bra rötter emedan green 18 har 6 cm svaga rötter. Jag tycker mig även se att torkfläckarna på de behandlade greenerna har blivit mindre.

Hälsningar

Owe Johansson, Greenkeeper

Uppsala GK

Klicka på bilden för att förstora.